WIELKOPOLSKA KORPORACJA ODDZIAŁÓW PTTK
KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ 

Informacja o LXIV Ogólnopolskim Wysokokwalifikowanym Rajdzie Pieszym „WIELKOPOLSKA’ 2023”

Do pobrania Program WKO na rok 2023

Uchwała ZG PTTK z 21.10.2021 w sprawie bazy szlaków

W roku bieżącym nadal można zdobywać Krajoznawczą Odznakę PTTK „100-lecia Powstania Wielkopolskiego" Regulamin  Załącznik nr 1

INFORMACJE DLA PRZODOWNIKÓW TP

INFORMACJE OGÓLNE

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK wraz z Oddziałem PTTK Pleszew w dniach 1-3 kwietnia 2022 roku zorganizowała w Pleszewie Centralny Kurs Znakarzy Szlaków Nizinnych. Uprawnienia znakarza uzyskało 26 uczestników kursu z woj. wielkopolskiego i 4 uczestników z innych województw. Zobacz  lista znakarzy. 65 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbył się w dniach 8-11 września 2022 roku w Gnieźnie, a jego organizatorem był O/PTTK Gniezno.  Informacja o Zlocie. Kolejny 68 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbył się w dniach 26-27 listopada 2022 roku w Lesznie, organizatorem był O/Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto. Tegoroczny 69 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbył się w dniach 25-26 listopada w Kaliszu.

Przypominamy przodownikom turystyki pieszej o obowiązku składania okresowych sprawozdań ze swojej działalności przodownickiej (tu  pobierz druk sprawozdania) przy przedłużaniu uprawnień. Sprawozdania mogą być też przydatne do uzupełnienia regionalnego wykazu przodowników turystyki pieszej w Wielkopolsce. Zwracamy się również z prośbą do Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej o nadsyłanie aktualnych wykazów przodowników TP przynależących do danego Oddziału PTTK z aktualnymi danymi (nr uprawnień, adres-email itp.) oraz podanie danych dotyczących funkcjonowania referatów weryfikacyjnych OTP w Oddziałach, informacji o ważnych spotkaniach, naradach itp., na których by była wskazana obecność przedstawicieli Komisji Turystyki Pieszej WKO. Informacje te można przesyłać na adres: Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK, Komisja Turystyki Pieszej, Stary Rynek 90, 61-773 Poznań oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail tu 

JUBILEUSZOWA ODZNAKA TURYSTYCZNA "70 LAT OTP"

Przeczytaj   Regulamin

SKŁAD KOMISJI

W dniu 11 marca 2018 roku w Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu odbyły się wybory nowego składu Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej z udziałem delegatów z Oddziałów PTTK z terenu Wielkopolski. Udział wzięło 28 delegatów z 18 Oddziałów i 3 zaproszonych gości. Wybrano następujący skład: Zenon Biskup - przewodniczący, Maciej Kizierowski - wiceprzewodniczący, Lech Rugała - sekretarz, Ewa Pawlik-Wiśniewska i Edward Poniewski - członkowie. Janowi Sikorskiemu, który przez wiele lat przewodniczył  Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej, osobną uchwałą delegaci nadali godność honorowego przewodniczącego.

 Poprzednie składy osobowe komisji

W dniu 27 czerwca 2018 roku odbyło się zebranie komisji w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK. Ze składu komisji na zebraniu obecni byli: Zenon Biskup, Maciej Kizierowski, Lech Rugała i Edward Poniewski. Informacja o zebraniu 27.06.2018. Ostatnie zebranie odbyło się w dniu 22 stycznia 2020 roku. Szczegółowa informacja o zebraniu.


EGZAMINY PRZODOWNICKIE

Egzaminy na przodowników turystyki pieszej i rozszerzenie uprawnień od szeregu lat odbywają się na ogólnopolskich zlotach przodownickich i na zlotach przodowników w regionie. Odbywały się również w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK. Na kilku wcześniejszych naszych regionalnych zlotach skrytykowano pytania testowe opracowane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK, w oparciu o które przeprowadza się egzaminy przodownickie. W podjętej uchwale, podpisanej przez uczestników Zlotu w Gnieźnie w 2009 roku, wystąpiono z apelem do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK o odstąpienie od takiego sposobu sprawdzania kandydatów na nowych przodowników i rozszerzających uprawnienia na regiony z uzasadnieniem, że egzamin ustny pozwala na pełniejsze sprawdzenie wiedzy i doświadczenia zdających.

Niestety KTP ZG PTTK twardo pozostała na swoim stanowisku i nasza regionalna Komisja Egzaminacyjna zawiesiła działalność, a Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej uznała, że w kolejnej kadencji nie ma sensu powoływania nowej i egzaminy przeprowadzają przybyli na zlot przedstawiciele Komisji Egzaminacyjnej ZG PTTK. W 2015 roku egzaminy zdawano w Trzciance koło Opalenicy już wg nowego systemu, polegającego na wypełnianiu arkuszy z pytaniami testowymi. Od tej pory egzaminy przeprowadzane są tylko w tym systemie.

WIELKOPOLSKIE ZLOTY PRZODOWNICKIE

Wielkopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK zostały reaktywowane w 2000 roku po sześcioletniej przerwie spowodowanej likwidacją Zarządów Wojewódzkich. Pomysł wznowienia organizacji tej niezwykle potrzebnej dla środowiska wielkopolskich piechurów imprezy powstał w Oddziale PTTK w Szamotułach, który był organizatorem ostatniego przed przerwą, 45 wg numeracji zlotu w 1994 roku. Szamotulanie podjęli się organizacji dwóch kolejnych imprez zlotowych: 46 w roku 2000 w Szamotułach i 47 w 2001 roku w Starym Tomyślu. Następne Wielkopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK zobacz Archiwum Wielkopolskich Zlotów PTP.

66 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 16-17 listopada 2019 roku w Pile. Zobacz Relacja za Zlotu. Zobacz też  Sprawozdanie za okres 23.11.2018-16.11.2019. Kolejny zlot z powodu pandemii został przełożony na rok 2021.

67 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 20-21 listopada 2021 roku w Śremie. Organizatorem był Oddział PTTK Ziemi Średzkiej. Obecna była również Komisja Egzaminacyjna ZG PTTK. Po pozytywnym zdaniu egzaminów 4 osoby rozszerzyły uprawnienia przodownickie. Zobacz Relacja za Zlotu. Zobacz  Fotorelacja

68 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK, w którym udział wzięło 45 osób, odbył się w dniach 26-27 listopada 2022 roku w Lesznie i Boszkowie. Poniżej zdjęcie grupowe uczestników Zlotu.

69 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbył się w dniach 25-26 listopada w Kaliszu. Organizatorem był Kaliski Odział PTTK. Poniżej zdjęcie grupowe.Z turystycznymi pozdrowieniami

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej

Copyright © Lech Rugała

wejść

Strona główna