WIELKOPOLSKA KORPORACJA ODDZIAŁÓW PTTK
KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

Informacje dla przodowników TP

UWAGA! 24-25 listopada odbędzie się 65 Wielkopolski Zlot Przodowników Torystyki Pieszej w Pleszewie. Do pobrania: Regulamin i Karta zgłoszenia

SKŁAD KOMISJI

W dniu 11 marca 2018 roku w Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu odbyły się wybory nowego składu Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej z udziałem delegatów z Oddziałów PTTK z terenu Wielkopolski. Udział wzięło 28 delegatów z 18 Oddziałów i 3 zaproszonych gości. Wybrano następujący skład: Zenon Biskup - przewodniczący, Maciej Kizierowski - wiceprzewodniczący, Lech Rugała - sekretarz, Ewa Pawlik-Wiśniewska i Edward Poniewski - członkowie. Janowi Sikorskiemu, który przez wiele lat przewodniczył  Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej, osobną uchwałą delegaci nadali godność honorowego przewodniczącego.

 Poprzednie składy osobowe komisji

W dniu 27 czerwca 2018 roku odbyło się zebranie komisji w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK. Ze składu komisji na zebraniu obecni byli: Zenon Biskup, Maciej Kizierowski, Lech Rugała i Edward Poniewski. Szczegółowa informacja o zebraniu. Zobacz Fotorelacja

INFORMACJE OGÓLNE

Przypominamy przodownikom turystyki pieszej o obowiązku składania okresowych sprawozdań ze swojej działalności przodownickiej (tu  pobierz druk sprawozdania) przy przedłużaniu uprawnień. Sprawozdania mogą być również przydatne do uzupełnienia regionalnego wykazu przodowników turystyki pieszej w Wielkopolsce. Ostatni taki wykaz został wydany w 1991 roku, jednak wobec zachodzących ciągle zmian jest już nieaktualny.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej o nadsyłanie aktualnych wykazów przodowników TP przynależących do danego Oddziału PTTK z aktualnymi danymi kontaktowymi. Prosimy również o podanie danych dotyczących funkcjonowania referatów weryfikacyjnych OTP w Oddziałach, informacji o ważnych spotkaniach, naradach itp., na których by była wskazana obecność przedstawicieli Komisji Turystyki Pieszej WKO. Informacje te można przesyłać na adres: Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK, Komisja Turystyki Pieszej, Stary Rynek 90, 61-773 Poznań oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail tu 

EGZAMINY PRZODOWNICKIE

Egzaminy na przodowników turystyki pieszej i rozszerzenie uprawnień od szeregu lat odbywają się na ogólnopolskich zlotach przodownickich i na zlotach przodowników w regionie. Odbywały się również w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK. Na kilku wcześniejszych naszych regionalnych zlotach skrytykowano pytania testowe opracowane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK, w oparciu o które przeprowadza się egzaminy przodownickie. W podjętej uchwale, podpisanej przez uczestników Zlotu w Gnieźnie w 2009 roku, wystąpiono z apelem do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK o odstąpienie od takiego sposobu sprawdzania kandydatów na nowych przodowników i rozszerzających uprawnienia na regiony z uzasadnieniem, że egzamin ustny pozwala na pełniejsze sprawdzenie wiedzy i doświadczenia zdających.

Niestety KTP ZG PTTK twardo pozostała na swoim stanowisku i nasza regionalna Komisja Egzaminacyjna zawiesiła działalność, a Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej uznała, że w kolejnej kadencji nie ma sensu powoływania nowej i egzaminy przeprowadzają przybyli na zlot przedstawiciele Komisji Egzaminacyjnej ZG PTTK. W 2015 roku egzaminy zdawano w Trzciance koło Opalenicy już wg nowego systemu, polegającego na wypełnianiu arkuszy z pytaniami testowymi. Od tej pory egzaminy przeprowadzane są tylko w tym systemie. Ostatnie egzaminy przodownickie odbyły się w sobotę 25 listopada 2017 roku na 64 Wielkopolskim Zlocie Przodowników TP w Turku. Kolejne egzaminy odbędą się w 2018 roku, a informacje o terminach pojawią się na niniejszej stronie.

WIELKOPOLSKIE ZLOTY PRZODOWNICKIE

Wielkopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK zostały reaktywowane w 2000 roku po sześcioletniej przerwie. Pomysł wznowienia organizacji tej niezwykle potrzebnej dla środowiska wielkopolskich piechurów imprezy powstał w Oddziale PTTK w Szamotułach, który był organizatorem ostatniego przed przerwą, 45 wg numeracji zlotu w 1994 roku. Szamotulanie podjęli się organizacji dwóch kolejnych imprez zlotowych: 46 w roku 2000 w Szamotułach i 47 w 2001 roku w Starym Tomyślu. Kolejne Wielkopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbyły się: 48 w 2002 roku w Żninie, 49 w Zielonce w 2003 roku, 50 we Wrześni w 2004 roku, 51 w Lubiniu w 2005 roku, 52 w Pile w 2006 roku, 53 w Środzie w 2007 roku, 54 w Wągrowcu w 2008 roku, 55 w Gnieźnie w 2009 roku.

Stary Tomyśl '2001 | Zielonka '2003 | Września '2004 | Lubiń '2005 | Piła '2006 | Środa '2007Wągrowiec 2008 | Gniezno 2009

56 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, nazwany "wiosennym" i zorganizowany naprędce z uwagi na konieczność dokonania wyborów, odbył się w Pobiedziskach w dniu 14 marca 2010  roku czyli jeszcze w zimie. Niestety nie zjawiła się tam ponad połowa ustępujących komisji patrz składy osobowe. Wybrano nowe składy Komisji. Czytaj Protokół z narady.

57 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej zorganizował Oddział PTTK w Kaliszu w dniach 20-21 listopada 2010 roku. Zobacz Fotorelacja. Organizacji następnego 58 Zlotu podjął się Oddz. Poznański  PTTK w dniach 19-20 listopada 2011 roku w Lusowie. Zobacz Fototelacja. Kolejny 59 Zlot odbył się w dniach 8-9 grudnia w Rogoźnie Wlkp. w połączeniu z VI Zjazdem Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego. Fotorelacja. Na Zlocie został m.in. przedstawiony  program nowego układu szlaków.

60 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej zorganizował Oddział PTTK w Gnieźnie w dniach 16-17 listopada 2013 roku. Podczas Zlotu odbyła się narada Aktywu Turystyki Pieszej oraz wybory nowej Komisji Turystyki Pieszej. Fotorelacja.

61 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, którego organizatorem były Oddziały PTTK w Buku i w Gnieźnie, odbył się w Trzciance w pow. nowotomyskim (gmina Kuślin) w dniach 22-23 listopada 2014 roku. Podczas Zlotu zwiedzono klasztor w Woźnikach, Drzymałowo, Rakoniewice, Nowy Tomyśl, Zbąszyń, Brody, Wąsowo, Michorzewo i Buk. Na Zlocie obecny był przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, Stanisław Łuć. Odbyły się również egzaminy przodownickie.   Fotorelacja.

Kolejny 62 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, którego organizatorem był Oddział PTT Poznań-Nowe Miasto, odbył się w dniach 28-29 listopada 2015 roku w Zielonce. Podczas Zlotu zwiedzono Skansen Pszczelarski w Swarzędzu, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, Gród Pobiedziska, Sanktuarium Maryjne w Dąbrówce Kościelnej, drewniany kościół w Rejowcu, Arboretum Leśne w Zielonce, kościół w Skokach, Murowaną Goślinę oraz jedyny w Europie Park Orientacji Przestrzennej i Muzeum w Owińskach. Odbyły się również egzaminy dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej PTTK i na rozszerzenie uprawnień na dalsze regiony. Zobacz  Fotorelacja.

63 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 26-27 listopada 2016 roku w Mierzynie koło Międzychodu. Na trasach zlotowych zwiedzono Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie,  Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, kościół w Kamionnie, Międzychód, hodowlę bawołów wodnych w Olchowym Młynie, Sieraków z Zamkiem Opalińskich i Stadem Ogierów oraz cmentarz kalwiński w Orzeszkowie koło Kwilcza. Zobacz  Relacja


Ostatni 64 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 25-26 listopada 2016 roku w Turku. Na trasach zlotowych zwiedzano Strzałkowo, Stary Konin, Wyszynę z kościołem i ruiną zamku, schron bojowy koło Władysławowa, Izbę Leśną Nadleśnictwa Turek, kościół ewangelicki w Turku, Muzeum Miasta Turku, neogotycki kościół parafialny w Turku, Kościelec z zabytkowym pałacem i kościołem, Koło z kościołem farnym i kościołem klasztornym OO. Bernardynów oraz ruinami zamku. Zobacz  Relacja

Zdjęcie grupowe

Zobacz  Fotorelacja

W pierwszym dniu zlotu odbyła się narada przodownicka i egzaminy przodownickie. Nie odbyły się wybory nowego składu Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej z uwagi na zgłoszone przez przedstawiciela ZG PTTK Pawła Mordala wątpliwości co do uprawnień zebranego gremium do ich przeprowadzenia. Z tego też powodu nie ustalono dokładnie gdzie i w jakim terminie odbędzie się kolejny 65 Wielkopolski Zlot Przodowników TP pozostawiając tą sprawę do załatwienia po wyborach, które odbyły się 11 marca 2018 roku. Aktualnie można już poinformować, że organizatorem tego zlotu, który odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2018 roku, będzie Oddział PTTK w Pleszewie. Możemy też poinformować, że 61 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbędzie się w dniach 14-16 września 2018 roku w Krakowie.

  

 

Z turystycznymi pozdrowieniami

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej

Copyright © Lech Rugała

wejść

Strona główna