Do czasu wyborów, które odbyły się podczas 56 Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Pobiedziskach (14 marca 2010) Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej działała w składzie:

Zarząd Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej:

   1. przewodniczący - Paweł Mordal, Oddział Szamotuły,
   2. I wiceprzewodniczący - Jerzy Szociński, Oddział Wągrowiec,
   3. II wiceprzewodniczący - Jan Sikorski, Oddz. Buk,
   4. sekretarz - Maciej Kizierowski, Oddział Września, 
   5. członek (szkolenie i weryfikacja) - Edward Poniewski, Oddział Poznański,  
   6. członek (sprawy przodownickie i informacja) - Lech Rugała, Oddział Poznański
   7. członek (szlaki turystyczne) - Krzysztof Matysek, Oddział Międzyuczelniany.

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej w poprzednim składzie (pamiątkowe zdjęcie ze Zlotu w Lubiniu). Od lewej stoją:
Jerzy Szociński, Edward Poniewski, Maciej Kizierowski, Jan Sikorski, Paweł Mordal, Lech Rugała, Krzysztof Matysek

Komisja Egzaminacyjna Przodowników TP WKO:

 1. przewodniczący - Eugeniusz Kowalski, 
 2. sekretarz - Edward Poniewski
 3. członek - Paweł Mordal
 4. członek - Bogdan Kucharski, 
 5. członek - Jan Sikorski, 
 6. członek - Ferdynand Szafrański.

Komisja Szlaków Pieszych:

 1. przewodniczący - Krzysztof Matysek, Oddział Międzyuczelniany, 
 2. wiceprzewodniczący - Wacław Szymczak, Oddz. Rawicz, 
 3. członek - Bogdan Kucharski, Oddz. Międzyuczelniany, 
 4. członek - Paweł Mordal, Oddz. Szamotuły, 
 5. członek - Piotr Szymanowski, Oddz. Międzyuczelniany, 
 6. członek - Mieczysław Wierzejewski, Oddz. Kościan.

Podczas 60 Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w dniu 16 listopada 2013 roku wybrano nowy skład Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej:

   1. przewodniczący - Jan Sikorski, Oddz. Buk,
   2. wiceprzewodniczący - Maciej Kizierowski, Oddz. Września,
   3. członek - Zenon Biskup, Oddz. Rataje,
   4. członek - Paweł Paluszkiewicz, Oddz. Gniezno,
   5. członek (informacja) - Lech Rugała, Oddz. Poznański.


Pamiątkowa fotografia w chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów. Od lewej stoją: Lech Rugała , Zenon Biskup,  Jan Sikorski - przewodniczący, Maciej Kizierowski - wiceprzewodniczący, Paweł Paluszkiewicz 

W dniu 11 marca 2018 roku wybrano nowy skład Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej:

Strona główna